Danube_FAB
0

Informare participare la DANUBE FAB Social Consultation Forum

Informare participare la DANUBE FAB Social Consultation Forum

În data de 26.01.2023, ATSEPA a participat pentru prima dată la DANUBE FAB Social Consultation Forum alături de ATSR și RATCA. Agenda întâlnirii a cuprins următoarele teme:

1. Informații despre a 19 a întâlnire ANSP Board and Governing Council

2. Proiecte prioritare

Free Route Airspace – În cadrul acestui subiect s-a prezentat statusul implementării FRA în DANUBE FAB. In Februarie 2022 s-a extins proiectul SEE FRA (South East Europe Free Route Airspace) prin includerea Republicii Moldova și implementarea operațiunilor transfrontaliere între SEE FRA și BALTIC FRA. SEE FRA se va extinde prin includerea FRACZECH (Cehia) începând cu 23 Februarie 2023.

InterFAB Coordination – DANUBE FAB a găzduit în perioada 15-16 Septembrie 2022 la Sofia, InterFAB Research Workshop, unde s-au reunit 100 de participanți din Europa și America. În cadrul acestui workshop au participat profesori universitari, experți din industrie și autorități naționale și au dezbătut idei pentru gestionarea incertitudinii crescute în managementul traficului aerian (gestionarea incertitudinilor și reziliența securității cibernetice).

Partenerii sociali și-au exprimat interesul în a fi informați și implicați în viitoarele InterFAB Research Workshops.

FAB Enlargement – Macedonia de Nord și Republica Moldova, observatori în cadrul DANUBE FAB nu și-au manifestat intenția de a consolida cooperarea și participarea în cadrul activităților DANUBE FAB.

3. SESAR 3 Joint Undertaking (S3JU)

ROMATSA și BULATSA participă în cadrul HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01 cu 2 propuneri de proiecte: “ATC-TBO”și ”Network TBO”.

În ATC-TBO, BULATSA și ROMATSA vor testa și vor valida la Sofia “Advanced conflict detection and resolution features” furnizat de Airbus D&S și TESLA. Cele dou[ ANSP-uri vor testa și vor valida la București “Integrated AI mechanisms” TESLA. De asemenea, ROMATSA și BULATSA vor participa la testarea și validarea EUROCONTROL pentru “2D/3D complex CPDLC clearances”.

În proiectul Network TBO condus de EUROCONTROL, BULATSA, ROMATSA, LEONARDO și INDRA vor testa și valida “OLDI exchanges between ATSUs via SWIM Yellow Profile”.

Proiectele propuse urmează să fie evaluate până în Februarie 2023 și granturile vor fi semnate până în vara anului 2023.

Partenerii sociali vor fi informați privind calendarul implementării proiectelor propuse.

4. CNS Advisory Group

În 2020 High Level Group pentru implementarea Single European Sky (Comisia Europeană – DG MOVE, EASA, EUROCONTROL, SESAR Joint Undertaking, SESAR Deployment Manager, Agenția Europeană de Apărare) au inițiat CNS Advisory Group pentru a dezvolta recomandări privind organizarea, managementul și implementarea infrastructurii CNS bazat pe ATM Master Planțs CNS roadmap. Grupul era format din experți din membrii High Level Group din SES și experți din EUROCAE. În 2022, grupul a fost mărit cu reprezentanți din partea CANSO, IATA/EBAA, ACI, Expert Group of the Human Dimension din SES și reprezentantul echipei Industry Consultation Body.

Până în prezent grupul a furnizat un raport cu recomandări pentru CNS, un plan de acțiune și CNS Programme Manager Task.

Planul de acțiune CNS are în vedere dezvoltarea și managementul implementării un plan de evoluție europeană a CNS cu 2 componente. Prima componentă este planul de raționalizare CNS pentru dezafectare actualei infrastructuri și atingerea Minimum Operation Network (MON) – un nivel convențional de infrastructură (stații VHF, radare primare, NDB) care trebuie menținut pentru a completa infrastructura principală (Datalink, GNSS și ADS-B) și a asigura robustețea. MON trebuie proiectat la nivel național de statele membre și consolidat ținând cont de componenta de raționalizare.

A doua componentă este planul de implementare CNS pentru noua infrastructură bazat pe ATM Master Plan CNS roadmap și pregătit conform abordării bazate pe performanța definită.

S-a propus integrarea CNS Evolution Plan în următoarea ediție a European ATM Master Plan, fiind referința principală pentru inovație ATM în Europa și în cadrul legislativ al Single European Sky. Statele membre vor fi responsabile pentru aprobarea la nivel național planurilor de raționalizare și vor fi implicate în aprobarea actualizărilor European ATM Master Plan.

CNS Evolution Plan va fi coordonat de CNS Programme Manager, desemnat de Comisia Europeană dintre cei 2 candidați identificați ca fiind potriviți – NM (Network Manager) sau SDM (SESAR Deployment Manager).

Privacy Preferences

We use cookies on the third party services listed below to offer the best user experience for you. If you want to disable/enable any of them just check/uncheck the service on below list.

We use cookies for third party services and offer the best user experience for you. Learn more about this and how you can control those cookies by click "Privacy Preferences".