Istoric

                   Considerând majoră contribuţia ATSEP în asigurarea serviciilor
aeriene sigure şi eficiente pentru toţi operatorii aerieni şi dorind a se
implica activ în problemele ce ţin de siguranţa transportului aerian şi condiţiile de muncă, în anul 2017 a luat fiinţă ATSEPA - 
Asociația Profesională a Personalului Electronist pentru Siguranța Traficului Aerian (Air Traffic Safety Electronics Personnel Association).

     

Obiective

          


         Păstrarea, promovarea și creșterea siguranței traficului aerian în spațiul aerian al României


       Păstrarea, promovarea și îmbunătățirea profesionalismului și competenței ATSEP


        Păstrarea, promovarea și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale tuturor ATSEP din România


       Promovarea în rândul membrilor săi a unei concepții unitare privind rolul și prestigiul ATSEP în cadrul aviației civile

     

Structura ATSEPA

Scop

Forul de conducere al Asociaţiei este reprezentat de Adunarea Generală (AG), organul executiv de conducere şi administrare al Asociaţiei fiind Consiliul Director (CD).

Adunarea generală este compusă din totalitatea membrilor Asociaţiei şi este constituită din 18 reprezentanţi care asigură reprezentativitate uniformă şi unitară pentru toţi membrii Asociaţiei.

Lista reprezentanţilor Adunării Generale este propusă de Consiliul Director, are un mandat de 2 ani şi este validată prin consens de către toţi membrii Asociaţiei prin vot deschis cu majoritatea simplă.

Consiliul Director ATSEPA este compus din:

Preşedinte:

Camelia ELISEI-ILIESCU

camelia.elisei@atsepa.ro

Vicepreşedinte Logistică:

Olga GHEORGHIU

olga.gheorghiu@atsepa.ro

Vicepreşedinte Relaţii Interne:

Sorin SPINEAN

sorin.spinean@atsepa.ro

Vicepreşedinte Relaţii Externe:

Sorin DUMITRESCU

sorin.dumitrescu@atsepa.ro

         ATSEPA este o echipă dinamică și motivată având ca scop promovarea intereselor profesionale ale ATSEP și contribuie la activitățile din aviația civilă care au ca scop îmbunătăţirea siguranţei traficului aerian. Asociaţia îşi va aduce şi aportul la îmbunătăţirea reglementărilor privind standardizarea sistemului de selecţie, pregătire şi promovare a ATSEP şi a sistemului de acordare şi păstrare a documentelor nominale individuale de certificare (licenţă, atestate şi/sau autorizări), în conformitate cu prevederile următoarelor organizaţii: Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), Comisia Europeană (CE), International Civil Aviation Organization (ICAO), European Aviation Safety Agency (EASA), European Civil Aviation Conference (ECAC) şi European Organisation for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL).

         Asociaţia va căuta, prin acţiunile sale, să îmbunătăţească statutul, profesionalismul şi condiţiile de lucru ale ATSEP, prin implicarea în activităţile de dezvoltare şi modernizare a serviciilor de trafic aerian din România.

Afiliere

Din 2018 ATSEPA este membră a International Federation of Air Traffic Safety Electronics Associations (IFATSEA).