IFATSEA-GA-Praga-2022
0

În perioada 24-30 Septembrie 2022 a avut loc la Praga, Cehia, a 50 a Adunare Generală IFATSEA. Intâlnirea a fost organizată de către CZATSEA (Asociația profesională ATSEP din Cehia) cu sprijinul ANS CZ. Intâlnirea a fost prezidată de Președintele IFATSEA – Dl. Theodore KIRITSIS împreună cu Executive Boardul IFATSEA.
La această Adunare Generală au participat reprezentanți din 33 de țări din întreaga lume. Din partea ATSEPA au participat Camelia ELISEI-ILIESCU, Olga GHEORGHIU, Sorin DUMITRESCU și Sorin SPINEAN.
Principalele teme discutate în plen pe parcursul Adunării Generale IFATSEA au fost următoarele: 1. Pilonul de siguranță și eficiență pentru viitoarele perturbări globale – Rolul ATSEP; 2. ATSEP și ICAO Anexa 1 – Forumul directorilor regionali IFATSEA; 3. Viitorul profesiei ATSEP vis-a-vis de tehnologiile emergente.
Dl. Antonio Licu, Head of Safety Unit EUROCONTROL, a prezentat rolul personalului ATSEP din perspectiva siguranței. În această prezentare a subliniat faptul că în acest moment există prea puține studii asupra impactului ATSEP în aviație. De asemenea, un alt aspect de siguranță îl reprezintă schimbarea sistemelor ATM, care generează o schimbare masivă a obiectivelor și presiunii asupra personalului ATSEP. Cel mai important factor de siguranță a fost prezentat ca fiind pregătirea profesională și necesitatea unui proces continuu pentru a putea face față schimbării, complexitatii și menținerii expertizei.
Președintele IFATSEA a prezentat colaborările cu cele mai importante organizații internationale (ICAO, EUROCONTROL, EASA, CANSO, SESAR Joint Undertaking, IFATCA, IFALPA) și raportul anual al federației privind activitățile desfășurate. De asemenea, s-a discutat necesitatea “Fatigue study for ATSEP” după modelul creat de ATCO pentru a implementa politici similare.
În cadrul Adunării Generale s-au desfășurat și întâlnirile Regiunilor America, Europa, Asia/Pacific și Africa. Intâlnirea regiunii Europa a fost prezidată de Dl. Costas CHRISTOFOROU și au fost prezentate cele mai importante probleme ale personalului ATSEP: procesul de recrutare întârziat, lipsa de personal pentru a menține serviciul H24, lipsa licențierii personalului ATSEP și slaba implementare a cybersecurity-ului.
Discuția privind implementarea și menținerea nivelului de securitate cibernetică a evidențiat necesitatea specialiștilor în cybersecurity în cadrul personalului ATSEP, dar și lipsa cadrului și nivelului de pregătire pentru acest domeniu în Reg. 373.
În cadrul ședinței Eurogrupului s-a anunțat oficial desfășurarea Conferinței ERM IFATSEA 2022 la
București.
De asemenea, în această perioadă au avut loc lucrările celor 3 subcomitete IFATSEA și delegația României
a avut reprezentanți în fiecare subcomitet:
• ATSEP Training and Competence Sub-Committee – Sorin SPINEAN și Olga GHEORGHIU
• Future ATM Systems Sub-Committee – Sorin DUMITRESCU
• Safety Sub-Committee – Camelia ELISEI-ILIESCU
Fiecare subcomitet are ca scop propunerea unor soluții viabile și politici de suport ale personalului ATSEP
pentru fiecare domeniu pentru a fi prezentate și utilizate de Executive Board IFATSEA în consultările cu
organismele internaționale. Sesiunile de lucru ale subcomitetelor se desfășoară pe parcursul întregului
an. In sedințele subcomitetelor au avut loc alegeri pentru posturile de conducere ale acestora cu mandate
de 2 ani. Reprezentanții ATSEPA ocupă următoarele posturi:
• Vice-chairperson Safety
• Vice-secretary ATSEP Training and Competence
Agenda Adunării Generale a cuprins și inițierea și stabilirea ATSEP Women’s Committee cu rolul de
încuraja femeile să cunoască și să acceseze o carieră ATSEP. De asemenea, comitetul își propune să susțină
dezvoltarea profesională echitabilă a personalului ATSEP. În această inițiativă, delegația a fost
reprezentată de Olga GHEORGHIU și Camelia ELISEI-ILIESCU și s-a implicat prin crearea unui chestionar
privind nivelul de implicare profesională (studii, licențiere/autorizare, oportunități de îmbunătățire etc.).
Reprezentanții celor 33 de țări participante au votat ocuparea funcțiilor de Vicepreședinte și Trezorier,
iar regiunile Africa și America au avut de ales Directorii celor două regiuni.
Prin participarea delegației la Adunarea Generală IFATSEA 2022, ATSEPA a restabilit relațiile internaționale
după perioada pandemică dificilă, dar a și inițiat noi legături de colaborare.

Privacy Preferences

We use cookies on the third party services listed below to offer the best user experience for you. If you want to disable/enable any of them just check/uncheck the service on below list.

We use cookies for third party services and offer the best user experience for you. Learn more about this and how you can control those cookies by click "Privacy Preferences".